LSS

Om du omfattas av Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du ha rätt till olika insatser.

Vem har rätt till stöd?

För att du ska ha rätt att få stöd av LSS lagen, ska du ha någon av följande funktionsnedsättningar:

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.


2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.


3. Andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindren ska vara stora och ge betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ha ett omfattande behov av stöd.

Om du inte omfattas av någon av personkretsarna kan du ha rätt till insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).

 

Insatser enligt LSS

1. Råd och stöd

Habiliteringsverksamheten i landstinget kan ge dig råd och stöd om hur det är att leva med funktionsnedsättning. Där finns olika personal som kan hjälpa dig, som till exempel läkare, kurator, psykolog, sjukgymnast. Habiliteringsverksamheten ger dig råd och stöd utan att du behöver ett särskilt beslut.

2. Personlig assistans

Behöver du mycket hjälp med att klä av och på dig, duscha eller förflytta dig? Behöver du stöd för att kunna sköta olika ärenden? Då kan du ha rätt till personlig assistans. Personlig assistans söker du hos Försäkringskassan eller hos biståndshandläggare i Oxelösunds kommun.

3. Ledsagarservice

Ledsagarservice kan du få för att t kunna göra enklare aktiviteter utanför ditt hem. Till exempel för fritidsaktivitet, besök i sjukvården eller besöka vänner.

4. Kontaktperson

En kontaktperson är en person med intresse och engagemang för andra människor. Med stöd av kontaktpersonen får du hjälp att komma ut i samhället och få kontakt med andra människor och aktiviteter. Kontaktperson är en person som också kan göra att du känner dig mindre ensam.

5. Avlösarservice i hemmet

En avlösare är en person som kommer hem för att under några timmar eller över en natt vara "barnvakt", så att dina föräldrar ska kunna göra någon egen aktivitet eller ärende.

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att du får bo hemifrån någon eller några nätter. Anhörig kan då vila och göra egna aktiviteter. Korttidsvistelse kan du få på kommunens eget "korttids", i familj eller på ett läger.

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn är till för att skolungdom över 12 år ska få tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov. (Korttidstillsyn gäller efter vårterminen det år ungdomen fyller 13 år).

8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom

Familjehem innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna. Elevhemsboende är en bostad med anpassat stöd för unga som går på skola i annan kommun.

9. Boende med särskilt stöd och service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

Ett eget boende i gruppbostad eller servicebostad anpassat efter ditt behov av stöd.

10. Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är ett arbete som är anpassas efter dina behov och förutsättningar.

 

Individuell plan

Har du insatser genom LSS kan du ansöka om individuell plan. Det är en plan som görs upp vid ett möte mellan dig och de personer som du vill ska vara med. Där gör ni upp målen för dina insatser och fördelar ansvarsområden.

Hur ansöker jag? Vem kan svara på de frågor jag har?

Biståndshandläggaren i Oxelösunds kommun tar emot din ansökan och kan svara på de frågor du har. Du når dem via Kommuncenter, se kontaktinformation till höger. Om du omfattas av Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du ha rätt till olika insatser.

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter