Korttidsverksamhet

Korttidsvistelse
Korttidsvistelse är en insats för personer med vissa funktionsnedsättningar enligt lagen om stöd och service (LSS).

Med korttidsvistelsen ges de anhöriga utrymme för avkoppling samtidigt som den enskilde erbjuds miljöombyte och stimulans i den personliga utvecklingen. Korttidsvistelse är en tillfällig vistelse på ett korttidshem, hos en familj eller i en lägerverksamhet. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ansöker du hos en biståndshandläggare. 

Korttidstillsyn
Korttidstillsyn är en förlängd fritidsverksamhet för skolungdom, 13-21 år inom området funktionsstöd i Oxelösund. Det är en insats för personer med vissa funktionsnedsättningar enligt lagen om stöd och service (LSS).

Verksamhetens mål är att erbjuda en korttidstillsyn efter skoldagen samt under skollov utifrån varje individs behov och förutsättningar. Korttidstillsyn ansöker du om hos kommunens biståndshandläggare, läs mer under Ansöka

Kontakt

Oxelösunds kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Telefon 0155-380 00
Kommuncenter är bemannat måndag-fredag 08.00-17.00


Enhetschef funktionsstöd
Margita Holmström
Telefon 0155-384 10

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter