Handläggning

Ansökan
Du ansöker om bistånd genom att kontakta biståndshandläggaren. Kontaktuppgifter finns till höger på den här sidan. Ansökningsblankett finns som länk till höger på sidan, den vill vi gärna att du skickar till oss innan vi kommer på hembesök. 


Utredning
När du ansöker om bistånd görs en utredning. Ansökan prövas individuellt, utifrån dina behov.

Du har rätt att läsa de utredningar och anteckningar som biståndshandläggaren gör i ditt ärende. Alla som ansöker om bistånd registreras i ett dataregister. 

Beslut
När biståndshandläggaren har beslutat om insats tar berörd enhetschef över och ser till att uppdraget utförs. Alla beslut dokumenteras. 


Överklagan
Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Du kan kontakta din biståndshandläggare för att få hjälp med att överklaga.

 

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Biståndshandläggare 
Britt Sulonen: 0155-384 15

Kontakt för sidan: Kommuncenter