Familjestöd

Vi familjestödjare finns för att kunna erbjuda familjer stöd under kortare eller längre tid. Det kan till exempel handla om relationsproblem – att man bråkar mycket hemma, att man har svårigheter att förstå sitt barn eller att det inte är lätt att få till fungerande vardagsrutiner. 

Vi kan träffas i eller utanför hemmet.

Stödet finns för familjer med barn och ungdomar 0–18 år.

Syftet är att stärka ett föräldraskap. Vi arbetar även i grupper. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt. Fokus för oss är att lyfta fram det som familjer är bra på och samtidigt försöka hitta lösningar på det som fungerar mindre bra.

Kontakten bygger på ett aktivt och ömsesidigt samarbete mellan familjen och oss.
Vi samarbetar vid behov med – bland andra – förskola, skola, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och missbruksvården.

För mer information om våra olika stöd- och hjälpinsatser, välkommen att höra av dig!

Du når oss på 070-566 11 53, 070-544 36 76 eller familjestod@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt

Oxelösunds kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund
Höjdgatan 26 

Familjestöd
Besöksadress:
Behandlingscenter
Thorsgatan 7
(ingång på baksidan)

Telefon:
070-566 11 53
070-544 36 76

familjestod@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter