Familjecentral

Familjecentralens verksamhet ska medverka till att stärka barnfamiljers nätverk, stärka föräldrar i sin föräldraroll och samordna stöd och service till barnfamiljer.

Familjecentralen är en mötesplats med barnet i centrum. Du hittar oss i samma lokaler som vårdcentralen i centrala Oxelösund. Här samverkar barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen, öppna förskolan och personal från socialtjänsten. Tillsammans vill vi ge barn från 0 till 6 år, föräldrar och blivande föräldrar god service och stöd.

Familjecentralen är öppen för blivande föräldrar och föräldrar med barn. Du/ni är välkomna med ditt/dina barn för att träffa andra barn och föräldrar, umgås och utbyta erfarenheter. Fika finns på Öppna förskolan och serveras till självkostnadspris. All övrig verksamhet är kostnadsfri.

Vårt samarbete sker med tystnadsplikt. Det betyder att information om en enskild familj bara kan bytas mellan de olika verksamheterna om föräldrarna i familjen tillåter det. 

Barnmorskemottagningen

Vi svarar för mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovtagning. Blivande föräldrar är välkomna till oss för att förbereda sig inför förlossningen. Då talar vi också om vad som händer tiden efter förlossningen, om amningen och om att bli förälder.

Tid för besök bokas på telefon 0155-24 70 17.  

Barnavårdscentralen

Vår uppgift är att främja barns hälsa, trygghet och utveckling. Vi följer barnet under de första sex åren och erbjuder läkarundersökningar, vaccinationer och hälsoupplysning. Föräldrar erbjuds stöd i ett aktivt föräldraskap.

Tid för besök bokas på telefon 0155-24 70 21 

Öppna förskolan

Alla barn 0-6 år är välkomna tillsammans med förälder eller annan vuxen. Här kan ni leka, skapa, läsa, umgås och lära känna andra barn och vuxna. Vi har en gemensam sångstund varje dag och vi fikar tillsammans till självkostnadspris.

Här hittar du våra sommaröppettider 2019

Telefon 0155-383 87

Föräldrastödjare

Vi erbjuder social rådgivning och stödsamtal i olika situationer som man kan hamna i som blivande förälder och förälder, exempelvis funderingar kring sitt föräldraskap, uppfostran, anknytning, relationer och frågor om vart man kan vända sig i olika situationer. Samtalen kan ske både på familjecentralen och i ert hem beroende på vad som passar er bäst. Föräldrastödjare finns regelbundet med i öppna förskolans verksamhet.

Tid för besök bokas på telefon 0155-384 03

ABC - Alla barn i centrum

I Oxelösunds kommun erbjuder vi det kostnadsfria föräldraprogrammet Alla barn i centrum, ABC. Programmet vänder sig till föräldrar med barn 3–12 år. Vi tar upp frågor som balansen mellan att sätta våra barn i centrum samtidigt som vi skapar harmoni kring matbordet. Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? Ingen förälder är ensam om dessa funderingar och ABC är till för alla föräldrar – nyblivna som erfarna!

ABC föräldraprogram innehåller fyra gruppträffar: 

Träff 1: Visa kärlek - Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2: Vara med - Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3: Visa vägen - Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4: Välja strider - Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel kring konflikthantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Vill du vara med? E-posta eller ring oss!
familjecentralen@remove-this.oxelosund.remove-this.se eller 0155-38387, 070-5671686

Glöm inte att följa oss på Facebook!

Läs mer om ABC här

Kontakt

Oxelösunds familjecentral
Biblioteksgatan 2 
613 30 Oxelösund 
Telefon: 0155-385 97 
familjecentralen@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Barnmorskemottagningen (BMM)
Barnmorskor 
Telefon: 0155-24 70 17 

Undersköterska 
Telefon: 0155-24 73 64

Barnavårdscentralen (BVC)
Telefon: 0155-24 70 21 

Öppna förskolan
Förskollärare
Eva Aronsson
Telefon: 0155-383 87

Föräldrastödjare
Sara Karlsson
Telefon: 0155-384 03

Aktuellt

"Gilla" oss på Facebook så får du regelbundet aktuell information:

Familjecentralen på Facebook

Kontakt för sidan: Kommuncenter