Familjecentral

Familjecentralens verksamhet ska medverka till att stärka barnfamiljers nätverk, stärka föräldrar i sin föräldraroll och samordna stöd och service till barnfamiljer.

Familjecentralen är en mötesplats med barnet i centrum. Familjecentralen är inrymd i vårdcentralen i centrala Oxelösund. Här samverkar barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen, öppna förskolan,personal från socialtjänsten. Tillsammans vill vi ge barn från 0 till 6 år, föräldrar och blivande föräldrar god service och stöd.

Familjecentralen är öppen för blivande föräldrar och föräldrar med barn. Du/ni är välkomna med ditt/dina barn för att träffa andra barn och föräldrar, umgås och utbyta erfarenheter. Fika finns på Öppna förskolan och serveras till självkostnadspris. All övrig verksamhet är kostnadsfri.

Vårt samarbete sker med tystnadsplikt. Det betyder att information om en enskild familj bara kan bytas mellan de olika verksamheterna om föräldrarna i familjen tillåter det. 

Barnmorskemottagningen
Vi svarar för mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovtagning. Blivande föräldrar är välkomna till oss för att förbereda sig inför förlossningen. Då talar vi också om vad som händer tiden efter förlossningen, om amningen och om att bli förälder.

Tid för besök bokas på telefon 0155-24 70 17.  

Barnavårdscentralen
Vår uppgift är att främja barns hälsa, trygghet och utveckling. Vi följer barnet under de första sex åren och erbjuder läkarundersökningar, vaccinationer och hälsoupplysning. Föräldrar erbjuds stöd i ett aktivt föräldraskap.

Tid för besök bokas på telefon 0155-24 70 21 

Öppna förskolan
Alla barn 0-6 år är välkomna tillsammans med förälder eller annan vuxen. Här kan ni leka, skapa, läsa, umgås och lära känna andra barn och vuxna. Vi har en gemensam sångstund varje dag och vi fikar tillsammans till självkostnadspris.

Telefon 0155-383 87

Föräldrastödjare
Vi erbjuder social rådgivning och stödsamtal i olika situationer som man kan hamna i som blivande förälder och förälder, exempelvis funderingar kring sitt föräldraskap, uppfostran, anknytning, relationer och frågor om vart man kan vända sig i olika situationer. Samtalen kan ske både på familjecentralen och i ert hem beroende på vad som passar er bäst. Föräldrastödjare finns regelbundet med i öppna förskolans verksamhet.

Tid för besök bokas på telefon 0155-384 03

Kontakt

Oxelösunds familjecentral
Biblioteksgatan 2 
613 30 Oxelösund 
Telefon: 0155-385 97 
familjecentralen@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Barnmorskemottagningen (BMM)
Barnmorskor 
Telefon: 0155-24 70 17 

Undersköterska 
Telefon: 0155-24 73 64

Barnavårdscentralen (BVC)
Telefon: 0155-24 70 21 

Öppna förskolan
Förskollärare
Eva Aronsson
Telefon: 0155-383 87

Föräldrastödjare
Sara Karlsson
Telefon: 0155-384 03

Aktuellt

"Gilla" oss på Facebook så får du regelbundet aktuell information:

Familjecentralen på Facebook

Kontakt för sidan: Kommuncenter