Ungdomsstöd

Ungdomsstödjarna arbetar med:

  • Samtalsstöd till ungdomar 
  • ART - Aggression Replacement Training
  • Ungdomstjänst                     

Fältarbete
Vi är fältarbetare i Oxelösund. Vi finns för att kunna stötta och vara trygga vuxna för er ungdomar. Vi kommer att röra oss i de miljöer ni är i till exempel på skolan, Koordinaten, på stan och vid speciella arrangemang. Till oss kan du vända dig om du behöver någon att prata med. 


Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet
Vi tillhör socialtjänsten i Oxelösunds kommun och har tystnadsplikt men också anmälningsskyldighet. Tystnadsplikten innebär att det du berättar för oss stannar hos oss. Men, eftersom vi tillhör socialtjänsten är det samtidigt vår skyldighet enligt lagen att agera om någon far illa. Det kan handla om droger, att man skadar sig själv eller andra. Det kan också vara att du blir utsatt för övergrepp eller kränkningar. Anmälningsskyldigheten innebär att vi måste kontakta socialtjänst/föräldrar om vi misstänker att någon far illa. 


Om vi måste gå vidare med något som du har berättat för oss i förtroende pratar vi med dig först!

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Ungdomsstöd
Besöksadress
Thorsgatan 7

Telefon 070-380 06 76 eller 072-221 98 40

Vi finns på Facebook
https://www.facebook.com/oxelsundsungdomsstodjare/

Kontakt för sidan: Kommuncenter