Gruppboende

I kommunen finns fyra gruppboenden med särskild service för vuxna. De finns på Klockartorpsvägen och Föreningsgatan.

Gruppbostadens mål är att erbjuda ett boende med stöd till en meningsfull vardag och fritid utifrån varje individs förutsättningar, behov och önskemål. På gruppboendena har varje brukare eget rum och gemensamt kök, matrum och allrum. Här finns personal dygnet runt som arbetar för att du ska vara delaktig och få inflytande över din vardag och dina aktiviteter.

För att bo på ett gruppboende krävs ett LSS- (Lagen om stöd och service) beslut som du kan ansöka om hos en biståndshandläggare.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Telefon: 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Biståndshandläggare 
Pia Asperö: 0155-384 89
Britt Sulonen: 0155-384 15

Åsa Ågren
Tf enhetschef Funktionsstöd
Telefon: 0155-380 03
asa.agren@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter