Anhörigstöd

Anhörigstöd arbetar med olika verksamheter som innefattar anhörigstöd till dig som är anhörig.

Stöd till dig som hjälper.

Stödjer du en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av sin funktionsnedsättning, sjukdom, ålder eller sitt missbruk behöver stöd? Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som genom individanpassade lösningar kan underlätta livssituationen för dig.

Samtal och rådgivning

För råd, stöd och personligt samtal angående din situation som anhörig är du välkommen att kontakta anhörigstöd. Om vi inte svarar, lämna gärna ett meddelande så blir du uppringd. Samtalen är kostnadsfria, dokumenteras inte och vi har tystnadsplikt.

Exempel på vad vi kan erbjuda:

 • Enskilda samtal
 • Hembesök
 • Tematräffar
  Här kan du få mer information och utbildning som har olika teman.
  För våra tematräffar, se programblad. Anmälan krävs.
 • Samtalsgrupp
  Här kan du som anhörig få möjlighet att träffa anhörigkonsulenten och andra anhöriga i liknande situation för att dela erfarenheter och få råd och stöd. För våra samtalsgrupper, se programblad. Anmälan krävs.
 • Anhöriggrupper
  Strukturerade träffar ex. i studiecirkelform. För våra anhöriggrupper, se programblad. Anmälan krävs.
 • Mötesplats för anhöriga
  Kom och drick en kopp kaffe och få tips, råd och stöd samt möjlighet att träffa anhörigkonsulenten och andra anhöriga. Se programblad. Ingen anmälan krävs.
 • Föreläsningar

Besök gärna vårt populära Senior- och anhörigcafé.

Måndagar 10-12 – ett lite mindre café på fritidsgården, Koordinaten, där ni samtalar och löser nutidsfrågor gemensamt.

Torsdagar 10-12 – café med underhållning i Eventsalen, Koordinaten. Programblad finns att hämta på Koordinaten och i högermenyn.

I högermenyn hittar du mer information om Senior- och anhörigcafét.

Anhörigvårdarkort

Anhörigvårdarkortet bärs av den som vårdar en närstående. På kortet finns information om vem som ska kontaktas till exempel om en olycka inträffar.

Här kan du hämta du ditt anhörigvårdarkort:

 • Kommuncenter på Koordinaten, Järntorget 7
 • Anhörigstöd på Sjögatan 30
 • Vårdcentralen i Oxelösund.

Kontakta oss gärna om du har idéer eller önskemål om anhörigstöd.

Förening som vill samarbeta?

Är du med i en förening som skulle ha glädje och nytta av att samarbeta med Anhörigstöd? Hör gärna av dig. 

Missbruk och beroende

Här finns kommunens behandlingscenter där du kan få hjälp och stöd.

Mer stöd och länkar:

 • Alkohollinjen erbjuder stöd för personer som vill förändra sina alkoholvanor men också för anhöriga till personer med alkoholproblem.
 • Anhörighandboken är en webbaserad handbok framtagen av Anhörigas Riksförbund, med syfte att förmedla kunskap och råd i anhörigfrågor.
 • Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet. Telefonnummer 0200-239 500.
 • Står du nära någon som är drabbad av cancer? Cancerkompisar hjälper dig som är anhörig till någon som har cancer. 
 • Misstänker du att någon i din närhet spelar för mycket? Och funderar över hur du ska hantera det? Stödlinjen har lång erfarenhet av att hjälpa både spelare och anhöriga.
 • 1177 hittar du en lista över patient- och närståendeföreningar för psykisk hälsa, som erbjuder till exempel information, stödsamtal, forum och aktiviteter.
 • Läs även mer om anhörigstöd på 1177 och på Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Kontakt för sidan: Kommuncenter