Demensvård

Vård och omsorg om personer med demenssjukdom sker på olika sätt i kommunen. När en person får demensdiagnos finns olika alternativ för hjälp, stöd och avlastning.

Diagnos

Demensdiagnos sätts av läkare på vårdcentralen eller annan vårdenhet. Den första kontakten med kommunen sker via biståndshandläggare eller demenssjuksköterska. Biståndshandläggare bedömer behovet av hjälp och erbjuder de insatser som behövs. Demenssjuksköterska med samordningsansvar i kommunen arbetar som en länk mellan landsting/vårdcentral och kommun och kan även vara behjälplig i sakfrågor vid bedömningar av biståndshandläggare. Vid funderingar och frågor går det bra att vända sig till demenssjuksköterska.

Stöd vid demenssjukdom

Demenssjuksköterska kan ge råd och stöd till anhöriga.

I kommunen finns dagverksamhet för personer med demenssjukdom i ordinärt boende där anhöriga behöver avlastning dagtid. Kommunen har två hemtjänstgrupper som är specialinriktade på demenssjukdomar och arbetar med personcentrerad omvårdnad i hemmet.

För anhöriga finns anhörigstöd, att få prata med en anhörigkonsulent, enskilt eller i grupp. Man har även möjlighet att få hjälp med avlastning i hemmet eller på korttidsboende. Växelvård kan vara aktuellt i vissa fall. Då vistas personen växelvis i hemmet och på korttidsboende. Det finns två äldreboenden i kommunen, Sjötången och Björntorp.

Respektfullt bemötande

Vården och omsorgen bedrivs personcentrerat, med fokus på personens behov. Respekt för personens integritet och tidigare livserfarenheter är centralt i vårt arbete. Personalen som arbetar med demenssjuka har kunskap om demenssjukdomar och det ställs höga krav på bemötande.

Vision Bäst demensvård i Sverige!

En satsning på ökad kvalitet i demensvården i Oxelösunds kommun har inletts under 2016 med fokus på att:

  • Arbeta med en god och kvalitetsäker demensvård, genom ett personcentrerat arbetssätt.
  • I samarbete med Vårdcentral och läkare minska användningen av olämpliga läkemedel.
  • Skapa ökad arbetsglädje och yrkesstolthet hos all personal som arbetar med demensvård i Oxelösunds kommun.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Demenssjuksköterska
Telefon 0155-384 25
demenssamordnare@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter