Dagverksamhet

Dagverksamhet Bojen 

Dagverksamheten vänder sig till dig som är äldre och som bor i ordinärt boende och är i behov av social gemenskap. Du erbjuds anpassade aktiviteter och samvaro med andra. Exempel på aktiviteter är spel, sång, gruppgymnastik, bakning och högläsning. Dagverksamheten kan fungera som avlastning och stöd för närstående eller anhörig.

Du betalar själv för eventuell transport till och från dagverksamheten samt för kaffe.

För att få plats krävs ett biståndsbeslut från kommunen.

Dagverksamhet Rönnen

Rönnen är en verksamhet för dig som bor hemma och har en lätt till medelsvår demens och behöver social stimulans och en meningsfull dag. Exempel på aktiviteter kan vara sång, gruppgymnastik, utflykter och promenader.

Syftet med Rönnen är att stödja och avlasta anhöriga och närstående, för att förlänga möjligheten att bo kvar hemma.

Rönnens dagverksamhet är öppen alla vardagar.

Biståndsbeslut krävs för att gå på Rönnen.

Läs mer hur du ansöker under Ansöka

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Catarina Lindgren
Enhetschef
Telefon 0155-384 84

Avdelning:
Bojen
Telefon 0155-386 27

Rönnen
Telefon 0155-384 87

Kontakt för sidan: Kommuncenter