Visste du att cigarettfimpar är det vanligaste skräpet och att de innehåller plast?

I Sverige slängs varje år cirka 1 miljard fimpar på våra gator och torg – det vill vi ändra på.

Vi är många som bryr oss om att Oxelösund ska ha en fin och ren utemiljö. Idag utgör cigarettfimpar en stor del av det skräp som slängs på marken och de 1 miljoner fimpar som slängs i hela Sverige varje år motsvarar ca 108 ton. Det inte många vet är att förutom de giftiga ämnen som finns i fimparna och som hamnar i miljön, innehåller fimparna en sorts plast som det tar naturen ungefär 100 år att bryta ned.

Oxelösund kommun är inget undantag och vi kan konstatera att det slängs mängder med fimpar på marken istället för i askkoppar och soptunnor. Därför kommer vi nu att påbörja arbetet med att skylta upp bättre var man kan slänga sin fimp och var det är rökförbud enligt den nya lagen och hoppas därmed att våra innevånare hjälper till med att fimpar slängs där de ska.

Du kan läsa mer om skräphantering och fimpars skadlighet här.

Kontakt för sidan: Kommuncenter