Vildvinet 2 ute på samråd

Nu finns möjligheter att lämna synpunkter för den nya detaljplanen för Vildvinet 2. Folkets hus, Cupols nöjeslokaler med mera får ny användning i nya förslaget.

Syftet med detaljplanen är att medge ändrad användning för i huvudsak bostäder i Folkets Hus, Cupols nöjeslokaler, samlingssalar, Rådssalen och teatern/biografen Tärnan, invigd 1956, samt en kontorsdel från 1976. Läs mer här.

Kontakt för sidan: Kommuncenter