Vi söker familjehem

Det finns behov av familjehem i Oxelösunds kommun. Vill du vara med och hjälpa ett barn som av någon anledning inte kan bo kvar hos sina föräldrar? Här kan du läsa mer om hur du kan bidra.

Familjehem eller jourhem är till för barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo kvar hos sina föräldrar.

Vad är familjehem?

Att vara familjehem innebär att ta emot barn för stadigvarande vård och fostran under en längre tid. Som familjehem tar man emot ett barn som av olika anledningar inte längre kan bo med sina föräldrar. Familjehemmet erbjuder en stabil miljö och ger barnet trygghet, kärlek och omtanke.

Vad är jourhem?

Att vara jourhem innebär att ta emot barn och unga 0–18 år som befinner sig i en akut livssituation och inte kan bo kvar i sitt ordinarie hem. Som jourhem tar man emot barn och unga med kort varsel och under en begränsad tid.

Vad innebär det?

Som jourhem eller familjehem arbetar man tillsammans med socialtjänsten mot gemensamma mål med barnet i fokus. Ett mål som alltid eftersträvas är att barnet ska växa upp med sina föräldrar och därför behöver man som jourhem och familjehem vara beredd på ett samarbete med barnets föräldrar och med socialtjänsten.

Barnet har alltid en ansvarig handläggare på socialtjänsten och familjehemmet har familjehemssekreterare som ger stöd och handledning i uppdraget.

Hur kan jag bidra?

Är du nyfiken på vad det skulle innebära att bli jourhem eller familjehem, eller har andra frågor om familjehemsvård? Kontakta familjehemssekreterare elin.agnsjo@remove-this.oxelosund.remove-this.se eller kontakta Kommuncenter på 0155-380 00 som kopplar fram dig till familjehemssekreterare. 

Vi har även en e-tjänst för intresseanmälan att bli familjehem

Vill du veta mer?

Vår sida om familjehem

 

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter