Varthän? - konst i Breviken

Under en månads tid kommer en rosa hand sticka upp ur havsytan i Breviken och peka ut riktningen för förbipasserande i Oxelösund.

Vad är det handen pekar på och varför? Det är frågor som konstnären Anna Berglind vill få betraktaren att fundera över med den skulpturen Varthän? som har kunnat ses i flera vattendrag i Sörmland på senare tid.

Skulpturens placering, i en landsbygds- eller småstadskontext, samt titeln Varthän? belyser kulturpolitiska frågor som berör centrum och periferi, storstad och landsbygd. Det pekande fingret aktiverar platsen och inbjuder betraktaren att ta sig tid att verkligen se omgivningen.

Gästspelet är ett samarbete mellan Anna Berglind, Konstfrämjandet Sörmland, Landstinget Sörmland och Oxelösunds kommun med hjälp från Oxelösunds Hamn AB.

Om konstnären

Anna Berglind, konstnär och lärare på Linköpings universitet, bosatt utanför Nyköping. Hon är skulptör och arbetar med konstnärlig gestaltning av offentlig miljö, utställningsverksamhet, undervisning och forskning i spänningsfältet mellan ljus - mörker, minne - glömska.

Kontakt för sidan: Kommuncenter