Vård- och omsorgsutbildning flyttar till nya lokaler

Alla vård- och omsorgslektioner kommer ske på;

Föreningsgatan 42, 1 tr med ”vård och omsorg” skylt på dörren.

Kontakt för sidan: Kommuncenter