Vård- och omsorgsnämnden står fast vid sitt beslut om hemtjänst för sommargäster

Vård- och omsorgsnämndens beslut att inte verkställa insatser beställda av annan kommun enligt 2a kap.6§ Socialtjänstlag har överklagats till förvaltningsrätten.

Vård- och omsorgsnämnden motsätter sig överklagandet med anledning av att det under rådande förutsättningar inte kan anses ingå i skälig levnadsnivå att vistas i annan kommun än den egna. Kommunen kan heller inte garantera att beställda insatser kan verkställas då tillgång till personal inom hemtjänsten under pandemin är osäker. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kommit med en vägledning hur kommuner kan göra vid förfrågan om att verkställa insatser beställda i annan kommun. Det här förutsätter dock att beställande kommun följer SKR's vägledning. Det innebär därför inte någon garanti för att Oxelösund kan säga nej till att verkställa insatser beställda av annan kommun.

Beslutet gäller fr o m 2020-05-26 och tills vidare.

Kontakt för sidan: Kommuncenter