Äldre i Oxelösund alltmer nöjda med sin äldreomsorg

Årets resultat av Socialstyrelsens nationella brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” visar på förbättrade resultat för Oxelösunds kommun. Inom särskilt boende ligger Oxelösunds resultat över rikssnitt i de allra flesta frågorna, och hemtjänsten har förbättrat sitt resultat på flera punkter. 

Vi ser exempelvis att den sammantagna nöjdheten i hemtjänsten ökat jämfört med de senaste två åren. Personalen i hemtjänsten är bra på att ta tillvara de äldres åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. För den frågan ser vi en uppåtgående trend från 2013 och framåt, med undantag för 2017.

 Vi är mycket nöjda med att förra årets resultat var tillfälligt. Det visar att hemtjänstens kontinuerliga arbete med denna fråga ger effekt, säger Titti Kendall, förvaltningschef äldreomsorgsförvaltningen.

Även om Oxelösund i flera frågor ligger strax under rikssnittet när det gäller hemtjänstens resultat, ser vi en positiv utveckling för helheten. Ett exempel är att Oxelösunds äldre upplever att de kan påverka vid vilka tider de får sin hjälp, där sticker Oxelösund ut positivt jämfört med rike och län, säger Linus Fogel, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Ur resultaten från särskilt boende vill vi särskilt lyfta fram att de äldre i hög grad känner förtroende för personalen och att personalen är bra på att ta hänsyn till de äldres åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.

Vård- och omsorgsnämnden vill lyfta fram det svåra och viktiga arbete medarbetare i äldreomsorgen utför varje dag. Vi vill rikta ett stort tack till alla medarbetare i äldreomsorgsförvaltningen för ert engagemang och er omsorg om våra äldre, säger Linus Fogel, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Resultatet från ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” hittar du i sin helhet hos Socialstyrelsen.

Kontakt för sidan: Kommuncenter