Vad händer efter ett samråd?

Under april var två detaljplaner ute på samråd. Då hade medborgare, organisationer och myndigheter möjlighet att tycka till om planförslagen. Vad händer nu?

Efter samrådet sammanställer ansvarig planarkitekt de synpunkter som kommit in i något som heter samrådsredogörelse. Planarkitekterna bearbetar och reviderar därefter planförslaget beroende på vilka synpunkter som kommit in. 

När det finns ett nytt förslag beslutar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om förslaget ska skickas ut på granskning där medborgare, organisationer och myndigheter får en chans att lämna synpunkter på det nya förslaget. Då kommer också samrådsredogörelsen finnas tillgänglig och utgöra ett underlag till planen.

Det omarbetade förslaget kommer hittas här.

Kontakt för sidan: Kommuncenter