Uusi tunnus hallintoaluetyölle - Ny symbol för arbetet med förvaltningsområdet

Oxelösundin kunta puhuu suomea! Hallintoaluetyölle on nyt valittu uusi tunnus joka symboloi kaksikielisyyttä Oxelösundissa. Sitä käytetään jatkossa kaikessa materiaalissa joka on kaksikielistä tai joka koskee ruotsinsuomalaisia. Tunnuksen inspriraationa on ollut Oxelösundin merellinen sijainti sekä Suomen ja Ruotsin värit. Sen on suunnitellut Charlotte Bäckström.

På svenska. Oxelösunds kommun pratar finska! Arbetet med finskt förvaltningsområde har nu fått en egen symbol som representerar tvåspråkigheten i kommunen. Symbolen kommer att användas i allt material som är tvåspråkigt eller som handlar om sverigefinnar. Inspirationen till symbolen kommer från Oxelösunds havsnära läge samt de finska och svenska färgerna. Formgivaren är Charlotte Bäckström.

Kontakt för sidan: Kommuncenter