Utmärkelse till Sjötångens äldreboende

FOU i Sörmland skriver i sitt nyhetsbrev att Sjötågens äldreboende har fått utmärkelsen "Månadens tårta" för sitt gedigna arbete med Senior alert.

De har efter team utbildning i Senior alert bättrat på sitt resultat och arbetar idag med hela processen från riskbedömning till uppföljning och avslut på ett strukturerat sätt.

 

- På planeringsdagen nyligen så har vi brutit ner de övergripande målen och fått med Senior alert i våra mål för verksamheten. Säger enhetschef Madeleine Wahlström.

 

Har ni sett att Senior alert har varit till nyttaför de boende på Sjötången?

– Ja, det tycker vi både när det gäller undernäring och fallrisken. Till exempel så har vi ändrat på kosten för flera av de boende och det har blivit bättre, vilket gjort att de har blivit piggare. Arbetet med Senior alert finns med i hur vi arbetar idag. Vi har på sjuksköterskeexpeditionen rapporten ”Koll på läget” så vi ser vad vi ska åtgärda på individnivå. Personalen upplever att de ha fått en större förståelse för att se helheten för varje individ. Säger sjuksköterska Kerstin Pålsson. Det är viktigt att inte släppa taget nu när vi kommit igång. Att vi hela tiden har med tänket och arbetar med Senior alert i vardagsarbetet.

Kontakt för sidan: Kommuncenter