Upprustning av Strandvägen

Just nu genomgår Strandvägen en rejäl upprustning.

Beläggningen byts ut och gångbanan på norra sidan av Strandvägen ersätts med en bredare gångväg på södra sidan.

Arbetet beräknas pågå i 10 veckor. Framkomligheten kan under tiden arbetet pågår tidvis vara begränsad.

Kontakt för sidan: Kommuncenter