UngKOMP

Nu har Arbetsförmedlingens ESF-projekt UngKOMP startats i Drivhusets tillfälliga lokaler på Sjögatan 30.

Ung komp vänder sig till personer mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar och som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen eller har kontakt med kommunen. Målet är att personen ska få nära kontakt och stöd för att hitta en väg antingen till studier eller till arbete och det kan ske genom studiebesök, praktik, kontakt med skolor m.m. Arbetsförmedlingen kommer finnas på plats tisdagar och onsdagar till att börja med.

Kontakt för sidan: Kommuncenter