Tyck till om Oxelösund år 2030

Nu finns kommunens förslag till översiktsplan "Oxelösund 2030" ute på samråd.

Från 1:a juli till 30:e september finns kommunens förslag till översiktsplan "Oxelösund 2030" ute på samråd och du kan tycka till om den framtida utvecklingen i Oxelösund.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Oxelösunds kommun. Planen ska visa kommunens vision år 2030.

Kommunen har som mål att öka befolkningen med 1 procent varje år vilket medför ett ökat behov av bostäder, handel och service. Den här utvecklingen ska ske i samspel med bevarande av Oxelösunds starka värden som natur och skärgård.

Översiktsplanen är ännu bara ett förslag som nu visas upp för allmänheten under samråd. Samrådet pågår från 1:a juli 2017 till 30:e september 2017 och det är under denna tid du kan skicka in dina synpunkter om förslaget till kommunen.

Synpunkterna som du skickar in behandlas i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

På hemsidan www.oversiktsplan.nu kan du se förslaget som en klickbar karta, läsa tillhörande dokument samt skicka in dina synpunkter, tankar och idéer till kommunen.

Besök Koordinaten om du vill ha hjälp att komma igång på webben eller om du hellre vill skicka in dina synpunkter med post. På Koordinaten finns också formulär översatta till engelska. Koordinaten hittar du på adressen Järntorget 7-9.

Kontakt för sidan: Kommuncenter