Tillsammans blir vi bättre!

Vad är viktigt för att känna sig nöjd med sitt särskilda boende. Hur ser det ut idag?
Vi har frågat boende, anhöriga och personal vid Sjötångens äldreboende och gruppbostaden på Föreningsgatan. 
 
Vad händer med resultatet?
Vi har skapat två förbättringsteam som tillsammans med de boende och anhöriga ska ta fram och testa olika förbättringar.  
Vårt förbättringsarbete är en del av Leda för resultat, ett program som utvecklar ledningsgrupper och stödfunktioner inom vård och omsorg.  

Vi följer upp
Under veckorna 16 och 17 har boende och anhöriga vid Sjötången fått berätta hur personalens förbättringsarbete påverkat brukarnas nöjdhet.
Boende betygsätter likvärdigt med utgångmätning i december. Bedömningen av aktiviteter har minskat något medan personalens tid för samtal och känslan av ensamhet har fått förbättrad bedömning.
Anhöriga som deltog vid uppföljningen förmedlar en ökad nöjdhet och att gruppen gärna vill fortsätta hjälpa oss i förbättringsarbetet. Anhöriga efterfrågar tätare kontakt med kontaktpersonal och anhörigmöten. Utifrån synpunkten kommer ledningen att ge förbättringsteamen skriftligt uppdrag att i möten ta tillvara boende och anhörigas vilja till delaktighet.
Personalen kommer bland annat att meddela anhöriga vem som är kontaktpersonal och hur de bäst nås. En personaltavla är under utarbetande där fotografier på all personal kommer att finnas för att bättre veta vem som arbetar och vem som är kontaktpersonal för brukarna.
Kontaktpersonalskapet kommer att förtydligas som uppdrag och införas i alla verksamheter.

Förbättringsteam på Föreningsgatan
Arbetet har påbörjats med samtal mellan kontakpersonal och brukare om hur brukaren vill bli bemött av personalen. Fortsatt arbete kommer att ske under hösten 2015.

Nya förbättringsteam
Sektionen P har startat upp med djupintervjuer för att därefter ge uppdrag till förbättringsteam om åtgärder.

Kontakt för sidan: Kommuncenter