Tillgängliga busshållplatser

Under det gångna året har flera busshållplatser i Oxelösund fått ny utformning. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa busshållplatser är i full gång.

Tillgänglighetsanpassning utgörs av en kanthöjning för att underlätta av- och påstigning samt taktila plattor för att underlätta orientering för personer med synnedsättning.

De klassiska cykelställen byts ut i samband med ombyggnation så att pendlare kan låsa fast sina cyklar i båda framhjulet och ramen.

Under sommaren 2016 kommer ytterligare busshållplatser i Oxelösund att byggas om. Tillgänglighetsanpassning av Föreningsgatans två hållplatslägen samt hållplatsen Lingonvägen i riktning Oxelösunds centrum.

Nya cykelställ kommer att installeras på busshållplatserna Lingonvägen, Peterlundsplatsen, Elevvägen, Jogersövägen och Båggatan.

Arbetet är ett steg i ledet att öka attraktiviteten och tillgängligheten för kollektivtrafiken samt att underlätta för oxelösundarna att cykla och åka kollektivt istället för att ta bilen.

Kontakt för sidan: Kommuncenter