Skolmoduler vid Brevikskolan

För att klara det ökade lokalbehovet på Breviksskolan kommer fyra tillfälliga klassrum att uppföras på parkeringen intill Breviksskolans skolgård. Modulerna lyfts på plats torsdagen den 15 november och beräknas vara inflyttningsklara till årsskiftet.

Under etableringstiden kommer byggstaket begränsa byggområdet. Tillfällig utökning av byggområdet kommer ske under dagen då modulerna lyfts på plats, som en extra säkerhetsåtgärd. Det innebär begränsad framkomlighet (röd markering på bilden) på vägen upp till skolan. Vänligen respektera avspärrningarna.

Kontakt för sidan: Kommuncenter