Tidning till alla nyinflyttade

För att få nyinflyttade i Oxelösund att känna sig välkomna och bekanta sig närmre med sin nya ort, får alla som flyttar till Oxelösund tidningen Nyinflyttad hem i brevlådan. Tidningen skickas inom två veckor från det att man folkbokfört sig i kommunen. Den används även i andra sammanhang där kommunen syns.

Tidningen produceras av Oxelösunds kommun i samarbete med Storstadspress AB. Oxelösunds kommun ansvarar för det redaktionella innehållet. Tidningen uppdateras en gång per år. Läs tidningen här.

Kontakt för sidan: Kommuncenter