Svetsutbildning 2017

Campus Oxelösund anordnar svetsutbildning under vårterminen 2017. Utbildningen är en spetsutbildning med inriktning mot Internationellt Svetsdiplom, IW (Internationell Welding diploma).

Utbildningen är 41 veckor lång och bedrivs på heltid, detta ger dig som elev rätt att söka CSN för heltidsstudier, för mer information om denna möjlighet se: www.csn.se I tiden för utbildningen finns en praktikperiod inlagd på sex veckor, detta för att ge dig som elev möjligheten att träffa potentiella arbetsgivare och ”känna” på jobbet i verkligheten.

Många av de elever som går utbildningen får arbete inom branschen under utbildningens gång.

Läs mer här

Kontakt för sidan: Kommuncenter