Sunda får ny lekplats i oktober

I Oxelösund har medborgarna möjlighet till inflytande och delaktighet genom e-förslag. Ett av förslagen handlar om att få en stor lekplats för barnen i Sunda-området. Förslaget fick 130 röster av andra invånare och i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutades att gå vidare med ärendet.

Platsen som valdes ligger i ett centralt och synligt läge nära kommunikationer och intill gång- och cykelstråk. Grusytan norr om Sunda centrum har tidigare varit plats för en skola men ser idag tråkig och bortglömd ut. En ny lekplats innebär ett stort lyft för området.

Lekplatsen är anpassad efter olika åldrar och kommer bestå av ett torn med rutschkana och klätterlek, gungställning med kompisgunga, vanlig gunga och bebisgungor, lekhus, fjädergunga, sandlåda och bänkar. Markbeläggningen i lekplatsen blir tillgänglighetsanpassad med fallskyddsplattor och bark. Lekplatsen tar dock inte upp hela grusytan. På den del som blir kvar ska det sås gräs. 

Arbetet med lekplatsen har dragit ut på tiden på grund av markundersökningar. Det har visat sig att materialet som täcker marken där lekplatsen ska byggas inte är lämpligt att anlägga en lekplats på. Detta innebär att markmaterialet först måste grävas bort och fraktas iväg. Därefter kan nytt material tillföras och lekplatsen börja byggas. Bedömningen är att lekplatsen kan stå färdig för invigning i oktober.

Har du också en idé och vill lämna ett e-förslag?

Alla medborgare har möjligheten att lämna ett e-förslag. Förslaget går sedan att gilla och om ett enskilt förslag får fler än 50 gillanden kommer det behandlas i ansvarig nämnd.

Läs mer om e-förslag här: www.oxelosund.se/eforslag

Kontakt för sidan: Kommuncenter