Stor militärövning i september

AURORA 17 är en nationell övning som genomförs av Försvarsmakten i hela Sverige men främst i Mälardalen, Stockholm, på Gotland och i Göteborg. I slutet av september koncentreras övningen till området söder om Stockholm. 

I och omkring Oxelösund kommer vi tydligt att märka av övningen, framför allt under perioden 18-28 september. Oxelösund påverkas av övningen genom omfattande tung militär trafik samt omfattande militär närvaro och aktiviteter på vägar, i kustområden och i skärgården. Militära aktiviteter förväntas också närheten av tätorter och övrig bebyggelse. 

Den stora mängden fordon och de militära aktiviteterna kan medföra begränsningar i framkomlighet. Försvarsmakten har meddelat att de arbetar för att påverkan för boende i områdena ska bli så liten som möjligt, men vill göra allmänheten uppmärksam på att det kan förekomma begränsad framkomlighet under vissa perioder.

Mer information hittar du på www.forsvarsmakten.se.

Upptäcker du att Försvarsmakten har orsakat skada på mark, miljö eller privat egendom, ska du kontakta Försvarsmakten på telefonnummer 010-821 70 12.

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter