Stadsodling och ätbar park på Fösängs gärde

Nu anlägger vi ytor för det som ska bli stadsodling och förbereder för plantering i det som ska bli en ätbar park.

De två ytorna ligger intill varandra på Frösängs gärde.
Den norra ytan anläggs endast i år och kommer under våren 2019 att färdigställas, då odlingslådor placeras ut. På den södra delen kommer det under kommande veckor att planteras buskar och träd.
Under våren 2019 kommer bänkar och urnor att placeras ut för att färdigställa det som blir ätbar park på den södra delen.

Är du intresserad av att odla i Oxelösunds stadsodling? Hör av dig till oss, 0155-380 00.

Kontakt för sidan: Kommuncenter