Slutligt antagningsbesked till gymnasiet

Från eftermiddagen den 27 juni kommer du som sökt till gymnasiet i höst att kunna läsa ditt antagningsbesked på gymnasiewebben.

Logga in med ditt personnummer och ditt lösenord (samma som när du gjorde ditt gymnasieval). 

På det slutliga antagningsbeskedet ser du var du blivit antagen samt datum, tid och lokal för upprop. Du kan bara bli antagen till en utbildning.

Du ser också om du är reserv till något program som du rangordnat högre än det du är antagen till.

Svara på ditt antagningsbesked

Senast den 28 juli måste du ha svarat på antagningsbeskedet, detta görs via gymnasiewebben.

Om du vill ändra ditt svar kan du skriva ut ett svarskort från Gymnasiewebben och skicka i kuvert till antagningskansliet. 

Reservintagning

Antagningskansliet påbörjar reservantagning till tomma platser den 6 augusti. I Gymnasiewebben kan du se vilken reservplats du har. Reservantagning före uppropet görs automatiskt, du kan se antagningsbeskedet på gymnasiewebben. Om reservantagning sker efter upprop kontaktar antagningskansliet dig (mail eller telefon som du skrev in i ansökan), det är därför viktigt att rätt kontaktuppgifter är inskrivna. Du kan ändra kontaktuppgifterna under hela antagningsperioden.

Du måste svara på nytt antagningsbesked efter reservantagningen inom 3 dagar, annars går platsen till nästa reserv! 

Skriftligt antagningsbesked

För dig som sökt till gymnasiesärskola eller introduktionsprogram (språkintroduktion, yrkesintroduktion, individuellt alternativ, preparandutbildning): Om du inte ser besked om antagning på gymnasiewebben kommer du att få besked direkt från den skola du har blivit antagen till. Det kan hända att du får slutgiltigt besked först i augusti.

För dig som sökt utbildning utanför Oxelösund/Nyköping: Du får besked från det antagningskansli som gör antagningen till skolan/programmet du har sökt. Beskedet kommer omkring den 1 juli. Om du har sökt till flera orter kan du komma att få flera besked. Du kan bara tacka ja till en utbildning. Var noga med att svara på samtliga besked du får. 

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter