Skolstart

Välkommen tillbaka till skolan som börjar onsdag 22 augusti. Här kan du läsa vilka tider som gäller den första skoldagen på respektive skola.

 

D-skolan

Eleverna på D-skolan börjar 08.10 med samling på skolgården. Första skoldagen slutar eleverna 12.40 efter lunch. 

 

Breviksskolan

För eleverna på Breviksskolan gäller följande: 

Årskurs 6 samlas 09.00.

Årskurs 7 samlas 10.30.

Årskurs 8 och 9 samlas 13.00.

Första skoldagen är endast upprop. Ingen lunch serveras. 

 

Peterslundsskolan

Eleverna börjar 08:20 och slutar 12:00.

Alla klasser äter lunch första skoldagen.

 

Ramdalsskolan

Eleverna börjar 08.10. Skoldagen slutar cirka 12.30. Lunch serveras. 

 

På respektive skolas hemsida kan du läsa mer om kommande läsår. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter