Schema HT2017 | Komvux (grundläggande nivå och gymnasial nivå)

Dessa scheman är fortfarande preliminära! Justeringar, ändringar och tillägg kommer att göras.

Kontrollera alltid att du har aktuellt schema vid kursstart eller delkursstart!

 

Schema för grundläggande nivå klick här (.pdf)

Schema för gymnasial nivå klick här (.pdf)

 

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter