Samråd: Detaljplan för Aspa 1:6 med flera

Samråd pågår mellan 9 april - 7 maj 2015.

Alla kan lämna synpunkter på förslaget fram tills den 7 maj. Läs mer om hur du kan framföra dina synpunkter, se detaljplanen och ladda ner bilagorna via denna länk.

Kontakt för sidan: Kommuncenter