Samråd ÄDP Baraområdet

Idag startar samrådet för en ändring av den gamla stadsplanen i Baraområdet.

Ändringen omfattar endast en justering av byggnadshöjden inom verksamhetsområdet, söder om Baravägen. Ändringen syftar till att möjliggöra en utveckling av verksamheterna inom området och innebär att högsta byggnadshöjd justeras från 6 till 9 meter. Därutöver inrättas ett område för transformatorstation inom verksamhetsområdet.

Inga ändringar görs norr om Baravägen där det idag finns privatbostäder och kolonilotter. Handlingarna finns tillgänliga på www.oxelosund.se/bara, på Koordinaten och i kommunhusets foajé.

Samråd pågår till och med 2018-11-18. Vi vill ha eventuella synpunkter skriftligen till plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se alternativt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81 Oxelösund

Kontakt för sidan: Kommuncenter