Samordnat stöd för inköp av mat och mediciner

Oxelösunds kommun samordnar stödet till dig som är 70 år och äldre eller tillhör

riskgruppen för det coronaviruset.

Oxelösunds kommun samordnar stödet till dig som är 70 år och äldre eller tillhör riskgruppen för det coronaviruset. Vi samarbetar med Svenska kyrkan och Finskt förvaltningsområde som i sin tur utför stödet till dig. Kontakt tas med Kommuncenter 0155 - 380 00 som i sin tur samordnar stödet till dig.

Du kan läsa om vilken hjälp du kan få och hur samordningen går till på Kommuncenters sida.

Information på finska kommer att finnas tillgänglig inom kort.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 70 år och äldre eller de som tillhör riskgruppen för coronaviruset ska begränsa sina sociala kontakter. Det innebär bland annat att undvika folksamlingar, resa med kollektivtrafiken, vistas i affärer eller andra offentliga lokaler. Kom ihåg att det är viktigt att inte utsätta sig för smittorisk.

Svenska Röda Korset, Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner har träffat en överenskommelse med Myndigheten för samhällsbeskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Målet är att hjälpa kommuner att stötta äldre med matinköp och upphämtning av mediciner. Organisationerna ska samordna sina volontärer runt om i landet och samarbeta med kommuner.

Kontakt för sidan: Kommuncenter