Reviderat näringslivsprogram fastställt

Samma dag som resultatet på NKI-undersökningen släppts beslutade kommunstyrelsen att fastställa det reviderade näringslivsprogrammet för Oxelösunds kommun. Näringslivsprogrammet innehåller mål och strategier för att förbättra företagsklimatet i Oxelösund

- Näringslivsprogrammet har sen 2012 till stor del baserats på Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat. Nackdelen med att fokusera på rankingresultatet är att den interna utvecklingen i Oxelösund kommer i skymundan. Vi har därför skiftat fokus till vår egen resultatutveckling inom olika områden i företagsenkäten som presenteras i maj varje år. Det ger en tydligare bild över hur våra företag bedömer arbetet med företagsklimatet i Oxelösund har utvecklats, istället för hur vi utvecklats i förhållande till andra kommuner, säger Johan Persson kommunchef Oxelösunds kommun.

- Ett av kommunfullmäktiges övergripande mål är att företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras, därför är det viktigt att vi mäter hur vi ligger till men det är också viktigt att vi har en plan för hur vi ska nå målet, säger Catarina Fredriksson, (S) kommunstyrelsens ordförande.

Näringslivsprogrammet kan jämställas med kommunens affärsplan för att uppnå ett bra företagsklimat. Programmet i sin ursprungliga form togs fram år 2012 och reviderades första gången år 2015 då flera uppsatta mål nåtts.

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter