Renoveringsarbete av elledning

Underhållsarbete kan påverka framkomligheten i området kring Segelvägen.

Ett underhållsarbete har påbörjats för att renovera elledning i området kring Segelvägen och görs för att säkerställa framtida elleveranser. Grävarbetet kan påverka framkomlighet i trafiken och arbetet beräknas pågå i 4 - 5 veckor. 

Vi hoppas att arbetet inte skapar för mycket störningar för de som trafikerar området under dessa veckor. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter