Renhållningsordning på remiss 2017

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning med en avfallsplan och lokala föreskrifter. Nyköping och Oxelösunds kommuns renhållningsordning är reviderad och nu ute på remiss. Välkommen att lämna dina synpunkter fram till den 5 juni 2017.

För att avfallshanteringen ska bli hållbar behöver mängden avfall minska och avfallet bli mindre farligt. Därför har en Renhållningsordning och avfallsplan för Nyköpings och Oxelösunds kommuner arbetats fram. Nu är Renhållningsordningen med avfallsplan för åren 2018-2024 ute på remiss. Du hittar alla dokument på utställningsplatserna och digitalt här.

Adress för synpunkter:

Gäller för både Nyköpings och Oxelösunds kommun.
Skicka in dina synpunkter och förslag till: 

Nyköpings kommun
Kommunledningskansliet
611 83 Nyköping

kommun@remove-this.nykoping.remove-this.se

Utställningsplatser:
Renhållningsordningen med avfallspan finns också tillgänglig på:

·         Stadshusets entréhall i Nyköping

·         Biblioteket, Culturum, Hospitalsgatan 4 i Nyköping

·         Receptionen, Tekniska divisionen, Tillverkarvägen 2 Arnö, Nyköping

·         Kommunhuset, Höjdgatan 26 i Oxelösund

·         Biblioteket, Koordinaten, Järntorget 7-9 i Oxelösund 

 Avfallsplanen anger de mål och åtgärder som kommunerna vill vidta för att minska avfallets mängd och farlighet. Den anger även de mål och åtgärder som behövs för att omhänderta och behandla avfall på ett långsiktigt och hållbart sätt.

 

Avfallsplanen ingår i renhållningsordningen som även består av lokala bestämmelser för avfallshanteringen.

Kontakt för sidan: Kommuncenter