Räddningstjänsten i Oxelösund är snabbast på plats

Oxelösund är den kommun i Södermanland där räddningstjänsten snabbast kommer till plats vid ett nödläge. Det visar SKL:s undersökning Öppna jämförelser som redovisades i början av året.

 

Mediantiden är 9,3 minuter från att 112-samtalet besvaras tills att räddningstjänsten anländer till platsen i Oxelösund. Det är den snabbaste tiden i länet.

- Det är ett målmedvetet arbete med att organisera oss för att förbättra vår snabbhet och våra medarbetares vilja att agera som FIP, Första insatsperson, som gett resultat, säger Patrik Kullman, räddningschef på Sörmlandskustens räddningstjänst. 

Första insatsperson, FiP, är en person i deltidsbrandkåren som har en utryckningsbil hemma eller på jobbet och som åker direkt till en olycksplats. Fördelarna med FiP är att hjälpen finns närmare och snabbare. Sedan nästan ett år tillbaka finns FiP i Oxelösund.

- FiP har gjort att ett befäl eller en arbetsledare kommer fort fram till skadeplats och kan påbörja en första insats eller skadebegränsande åtgärd. FiP kan snabbt få en överblick av vilka ytterligare resurser som kommer att krävas i ett tidigt skede. Övriga blåljusorganisationer, som vi samarbetar med, har varit hjälpta av att tidigt få reda på vad som händer, säger Jim Lindvall, platschef i Oxelösund och första insatsperson.

Kontakt för sidan: Kommuncenter