Pressmeddelande Stjärnholms stall

Idag på förmiddagen har Oxelösunds kommun och Kustbostäder AB genomfört en ny genomgång av Stjärnholms stallbyggnad med ytterligare ett besiktningsbolag. Resultatet av besiktningen är att det inte föreligger någon risk att vistas i byggnaden beroende på någon akut rasrisk.  Det återstår ytterligare någon dags arbete för att avsluta bortforslingen av den halm som utgjort isolering på stallets loge, vilket kommer att ske under den kommande veckan.  När detta är gjort kan arbetet med att planera och effektuera vilka underhållsåtgärder som behöver göras på fastigheten fortsätta.   

Kontakt för sidan: Kommuncenter