Preliminärt antagningsbesked till elever som sökt till gymnasiet

På eftermiddagen onsdagen den 18 april kommer det preliminära antagningsbeskedet att finnas på Gymnasiewebben. För att läsa beskedet ska du logga in med det användarnamn och lösenord som du använde när du gjorde ditt gymnasieval. Adress till gymnasiewebben: gymnasiewebben.nykoping.se

Viktigt att komma ihåg: 

- Beskedet är preliminärt, det ger dig en uppfattning om hur ditt meritvärde ligger jämfört med andra sökande till samma program. Det preliminära beskedet innebär inte en garanterad plats vid den slutliga antagningen!

- I den preliminära antagningen används terminsbetyget från december i åk 9. Många elever förbättrar sitt meritvärde under vårterminen och antalet sökande till de olika programmen kan förändras under omvalsperioden.

- Omval kan vid behov göras under perioden 23 april – 9 maj 2018. 

- Det slutliga antagningsbeskedet kan läsas på gymnasiewebben den 27 juni. Då används slutbetyget från årskurs 9 för fördelning av platser. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter