Positiv till föreslagen sträckning av ny kraftledning

Vattenfall Eldistribution har i diskussioner med Oxelösunds Kommun sedan i somras arbetat med att ta fram en tänkbar dragning av den nya kraftledningen genom Oxelösund. Utgångspunkten för kommunen har hela tiden varit att dragningen ska ha minsta möjliga påverkan på närmiljön för våra invånare och fastighetsägare samtidigt som den elförsörjning som krävs vid SSAB Oxelösunds omställning ska säkras.

- Vattenfall har presenterat slutsatserna av sin fördjupade utredning och vi har fått det glädjande beskedet att ledningen med vissa justeringar kommer att kunna gå i befintlig kraftledningsgata. Endast några mindre avsteg från den nuvarande sträckningen av kraftledningsgatan behövs. Tack vare det påverkas inte kommunens framtida utvecklingsplaner och SSAB Oxelösund tillförsäkras den el som behövs vid omställningen till kolfri stålproduktion. Båda dessa målsättningar har varit viktiga för oss, säger Catharina Fredriksson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utredningen visar att varken fastigheter i Inskogen, Norra Peterslund eller Sundsör kommer att påverkas. Däremot kommer en mindre åker, där befintlig ledning redan finns, att behöva användas för kompletterande ledningar och ett nytt ställverk. Utredningen visar vidare att det kommer behövas byggas nya stolpar, och att några av de befintliga stolparna i befintlig kraftledningsgata kommer flyttas. Det innebär att kraftledningen flyttas närmare befintlig bebyggelse på enstaka ställen men avståndet kommer fortfarande utanför gällande riskavstånd för en sådan kraftledning. Arbetet med detta kommer att anpassas efter produktionen på SSAB.

Vattenfall Eldistribution kommer nu på sedvanligt sätt bjuda in till skriftligt samråd med de fastighetsägare som berörs av den tilltänkta sträckningen för kraftledningen.

Vi kommer att publicera information om den nya kraftledningen på www.oxelosund.se så att de invånare eller företagare i Oxelösund som är intresserade av mer information kan ta del av den där.

 

Fakta
Den nya kraftledningen är nödvändig för att SSAB i Oxelösund ska kunna ersätta koks och kol, som traditionellt behövs för järnmalmsbaserad ståltillverkning, stänga masugnarna och istället bygga en elektrisk ljusbågsugn. Idag släpper SSAB ut mest koldioxid av alla företag i Sverige. Med ny teknik är planen att SSAB ska bli världens första fossilfria ståltillverkare där koldioxidutsläppen nästan helt elimineras. SSAB är Sörmlands största industriföretag.

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter