Pengar till ängsslåtter med häst samt inventering av vassområden

Oxelösunds kommun har fått statligt bidrag för att bedriva de två lokala naturvårdsprojekten ”Slåtterängar i Oxelösunds kommun” och ”Inventering av vassområden på fastlandet i Oxelösunds kommun”

 
Ängsslåtter med häst
För att gynna den biologiska mångfalden vill Oxelösunds kommun omvandla gräsmatta till äng. Skillnaden mellan en äng och en gräsmatta kan vara stora då man ser till den biologiska mångfalden och upplevelsevärdet för oss människor. Genom att låta blommorna stå kvar till de blommat ger de insekter såsom bin och fjärilar mat i form av pollen och nektar. Men även vi människor kan få glädje och energi av att mötas av en så varierad och levande miljö som en äng. Det kan dock ta många år innan den fullständiga förvandlingen från gräsmatta till äng är uppnådd. Oxelösundarna kan följa hur projektet går redan från i sommar, då tanken är att gräsområde öster om Ramdalsskolan slås med häst och höstsås med ängsfrö.

Inventering av vassområden
Vassområden är viktiga miljöer för många fågelarter som har sitt bo eller söker föda och skydd i vassen, t.ex rördrom, sävsångare och sävsparv. Men vassen är även hemmiljö för många insektsarter och i grunda vattenområden kan den utgöra skyddande uppväxtplatser för yngel och småfisk. Projektpengarna kommer användas för inventering av fågellivet och för att få information om vilka av kommunens vassområden som är särskilt värdefulla att bevara ur naturvårdssynpunkt.

Inventeringen kommer att vara underlag och hjälpmedel för kommunens planering och strandskyddsarbete, säger Magdalena Nilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Oxelösunds kommun.

Kontakt för sidan: Kommuncenter