Peab avstår från att bygga på Villabacken

Under en längre tid har det förts diskussioner om att bygga höghus på Villabacken. Planen var två punkthus på 20-24 våningar med både bostadsrätter och hyresrätter. PEAB och Oxelösunds kommun tog fram en detaljplan tillsammans. Kommunen har haft för avsikt att erbjuda PEAB ett markanvisningsavtal eftersom kommunen äger marken. Dessvärre har PEABs högsta ledning nu bestämt att koncentrera sitt byggande till länets centralorter, det vill säga Nyköping, Eskilstuna och Strängnäs. Oxelösunds kommun och PEAB har kommit överens om att PEAB inte bygger på Villabacken utan påbörjar arbetet att bygga på mark de redan äger på Femöre.

Oxelösunds kommun är mån om att det byggs bostäder eftersom efterfrågan är hög.

- Det är förstås tråkigt att det blev så här med Villabacken, men nu sätter PEAB i stället igång med projektet på Femöre och det ser vi fram emot, säger Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande.

- Vi ser dessvärre inte att det finns marknadsförutsättningar för att bygga höga hus på Villabacken. Vi kommer istället att satsa på att bygga fler bostadsrätter på Femöre, säger Jonny Lundqvist, distriktschef, Peab Bostadsutveckling, Mellersta regionen.

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter