Pålning för nya skolan

Under hösten har tomten där den nya Oxelöskolan ska ligga förberetts, och nu är det dags för pålning. Det arbetet planeras starta måndag 28 januari och kommer att pågå vardagar 6.30-17.00 under cirka 4-5 veckor. Pålning låter och vi beklagar de störningar det medför samt hoppas på förståelse under arbetets gång. Vi ser fram emot att få en ny modern skola till årsskiftet 2020/2021.

Oxelöskolan är det största byggprojektet som Oxelösunds kommun gör sedan 1970-talet. Den byggs vid Frösängs gärde nedanför Häggenkyrkan. Oxelöskolan blir en F-6-skola som ska gå att anpassa efter snabba förändringar av befolkningen. Den ska även inrymma förskola, grundsärskola för årskurserna ett till sex och den kommunala musikskolan.  

Kontakt för sidan: Kommuncenter