Oxelösunds resultat i företagsranking 2018

I dag presenterar Svenskt Näringsliv den årligt återkommande rankingen över företagsklimatet i landets kommuner. Oxelösund kliver ner några placeringar och hamnar på plats 160 av landets 290 kommuner. 2017 placerade sig Oxelösund på plats 140. 

– Vi kan konstatera att av 12 enkätfrågor höjer vi vår placering i 7 av dessa. Av de 4 områden som vi direkt eller indirekt kan påverka har vi störst utvecklingspotential kring ”Skolans attityder till företagande”, säger Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har förbättrat vårt resultat i betygen som ligger till grund för rankingen även om vi rankingmässigt har tappat i placering. Andra kommuner har alltså förbättrat sig mer än vad vi har gjort, säger Hans Rainer, näringslivsansvarig i Oxelösunds kommun.

– Vi har ett utvecklingsarbete att göra, särskilt i de områden vi själva kan påverka. Vilka av dessa områden vi ska fokusera på utöver ”Skolans attityder till företagande” behöver vi nu analysera. Det är värt att konstatera att vi rankingmässigt ligger i mitten av landets kommuner. Detta trots att vi statistiskt missgynnas i parametrarna nyföretagande och företagande då en stor andel av befolkningen är anställda hos stora arbetsgivare, säger Johan Persson, kommunchef. 

Intresset av att starta företag ligger på en fortsatt bra nivå. Fram till och med augusti har 27 nya företag startats i Oxelösund under 2018. 

Läs mer om rankingen på www.foretagsklimat.se/ranking

Kontakt för sidan: Kommuncenter