Oxelösunds höga gymnasiebehörighet 2013 ett gott exempel

Torsdag 16 januari presenterades Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga undersökning av kommunernas kvalitet på en konferens i Stockholm. Där lyftes Oxelösunds kommun som ett gott exempel. Oxelösund kommer på andra plats när det gäller elevernas behörighet till något nationellt gymnasieprogram. Hela 99,1 procent av eleverna var behöriga 2013, vilket är ett mycket bra resultat. Medelvärdet för övriga 220 kommuner som deltog i mätningen var 87,5 procent.

Enligt undersökningen tyckte 88 procent av medborgarna att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen. Det är ett bättre resultat än genomsnittet som är 86 procent. Sedan förra mätningen har Oxelösund förbättrat sitt resultat med 6 procentenheter.

Oxelösund har förbättrat sig på en fjärdedel av måtten som undersökts. I ungefär en fjärdedel av måtten är Oxelösund också bättre än, eller lika med, genomsnittskommunen. Det innebär att det finns mycket som är bra i kommunen. Det finns också ett antal områden där kommunen har försämrat sitt resultat och områden som behöver utvecklas ytterligare.

Förbättringsområden för Oxelösund är bland annat brukarnas nöjdhet med sitt särskilda boende, brukarnas nöjdhet med sin hemtjänst och hur kommunen svarar på e-post med enklare frågor från medborgarna.  

Oxelösunds kommun deltog för tredje året i rad projektet "Kommunens kvalitet i korthet". Syftet med projektet är att kunna jämföra kvaliteten på servicen som kommunen tillhandahåller. Utifrån jämförelserna arbetar Oxelösund på olika sätt för att förbättra kommunens verksamheter. Kvaliteten mäts inom fem områden:

  • Kommunens tillgänglighet
  • Trygghet
  • Delaktighet
  • Effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

Du kan läsa mer om projektet på SKL:s hemsida http://www.skl.se/kkik En fullständig presentation av resultaten och kommentarer till resultaten kommer inom kort att presenteras på hemsidan. Titta på bilden här intill i större format.

Kontakt för sidan: Kommuncenter