Oxelösund ansöker om att tillhöra det finska förvaltningsområdet

Kommunfullmäktige beslutade 18 december att Oxelösunds kommun ska ansöka om att få ingå i det finska förvaltningsområdet.


Med finskt förvaltningsområde avses de kommuner i Sverige där finskspråkiga invånare har vissa lagstadgade språkliga rättigheter. Rättigheterna omfattar bland annat rätten att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet samt viss rätt att få kommunal service, som förskola och äldreomsorg, tillhandahållen på finska språket.


Ansökan kommer att ställas till regeringen i vår och kommunen räknar med ett besked senast i december 2014. Om ansökan beviljas blir Oxelösund från och med 2015 en av cirka 25 svenska kommuner som tillhör det finska förvaltningsområdet.

Kontakt för sidan: Kommuncenter